Welkom bij Rivierenland Fonds

Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het toch nog onverwachte overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter van het Rivierenland Fonds,

Mr. A.Z. Snoek

Als vakkundige en integere voorzitter heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan ons Rivierenland Fonds. De prettige samenwerking met hem zal altijd in onze herinnering blijven. Wij wensen zijn vrouw Annelies, kinderen, kleinkinderen en verdere familie de steun en kracht toe dit verlies te dragen.

Bestuur Stichting Rivierenland Fonds
Anke Garstman
Bert Kool
Cees Ambachtsheer
Jaap Tromp
Jaap van Diggelen
Melvin Könings
René Kuzee
Truus Valen